onsdag 11. mars 2015

Vipe i Hordaland

Norsk ornitologisk forening NOF, Hordaland starter i disse dager opp et nytt prosjekt for å kartlegge hekkelokaliteter for vipe i Hordaland. Pilene for vipebestanden har i det siste tiåret pekt nedover. Vipa er kategorisert som nær truet i rødlista. Under hekking er den utsatt for predatorer, som rødrev og rovfugler. I tillegg har et effektivt landbruk gjort det vanskeligere å finne reirplasser hvor det er mulig å få frem flyvedyktige unger. Vipa lager reir på bakken tidlig i april, rugetiden er fra 24 til 31 dager. Hunnen ruger mest, mens hannen er opptatt med å forsvare reiret mot inntrengere. Vipene er flyvedyktige etter ca 33 døgn. NOF Hordaland har laget en pressemelding som du finner på vår hjemmeside www.fuglar.no
Vipe [Northern Lapwing] Vanellus vanellus


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar