mandag 16. april 2012

Fjellvassdraget 16 april 2012

Fjellvassdraget er flott område med utgangspunkt og parkering ved Fjell kirke. Området har et mangfold av biotoper, furu-, gran- og løvskog. Tre større vann med mindre bekker omkranset av berg gjør området til en interessant biotop for fugleinteresserte. Været i dag vår strålende, men mye vind gjorde at det ikke ble så mange arter, Stokkand, Rødstrupe, Granmeis, Bokfink, Kjøttmeis, Svartmeis, Svarttrost og Gransanger. Ikke de mest spennende funn, men det tar seg nok opp utover våren.
 Granmeis [Willow Tit], Poecile montanus

søndag 15. april 2012

NOF Bergen Lokallag - Jubileumstur

Bergen Lokallag (50 år) arrangerte Jubileumstur fra Kaland til Hedno. Turen repeterte en tur fra 16 april 1966. Et artig element var at Ottar Magne Osaland også førte loggen på denne turen, det står det respekt av. 10 aktive medlemmer møtte opp i fugletårnet og gikk deretter opp til Hedno og Gymmeland. Vi fikk en artsliste på  43 arter, med både Smålom og Hønsehauk. Det ble noen flere arter en for 46 år siden. Her et bilde fra en rast underveis.

lørdag 14. april 2012

Kjenes Edelløvskog 14 april 2012

Tilbake i edelløvskogen, været og dermed fotoforholdene var meget bedre enn i påsken. Idag var det Dvergspetten som skulle finnes og fotograferes.

 Dvergspett [Lesser Spotted Woodpecker],  Dendrocopos minorTok noen nye bilder av fylkesfuglen i Hordaland, Hvitryggspett.
 Hvitryggspett [White-backed Woodpecker], Dendrocopos leucotos


torsdag 12. april 2012

Herdla 12 april 2012

Rødstilk, [Common Redshank], Tringa totanus
Legg merke til brede hvite vingebakkanter og hvit kile på overgumpen.

lørdag 7. april 2012

Herdla, påsken 2012

Super dag på Herdla, sol og vindstille. Fikk også Herdla for meg selv, ikke en turgåer før ved tolvtiden. 36 arter.

Gravand, Stokkand, Ærfugl, Havelle, Sjøorre, Kvinand, Siland, Storskarv, Havørn, Tjeld, Sandlo, Heilo, Vipe, Fiskemåke, Sildemåke, Svartbak, Flaggspett, Sanglerke, Heipiplerke, Skjærpiplerke, Linerle, Gjerdesmett, Jernspurv, Rødstrupe, Svarttrost, Måltrost, Fuglekonge, Kjøttmeis, Skjære, Kråke, Ravn
Stær, Gråspurv, Bokfink, Grønnfink, Lappspurv

Her et lite bildeutvalg;
Gravand, [Common Shelduck] Tadorna tadorna
 Heipiplerke [Meadow Pipit] Anthus pratensis
 Linerle [White Wagtail] Motacilla alba
 Måltrost [Song Thrush] Turdus philomelos
 Sandlo [Common Ringed Plover] Charadrius hiaticula

Sildemåke [Lesser Black-backed Gull] Laurus fuscus. Legg merke til den mindre fiskemåken, samt fargen på beina.
Tjeld [Eurasian Oystercatcher] Haematopus ostralegus. Tjelden har for alvor inntatt Herdla, mitt anslag på 60 i dag er nok konservativt.
Jernspurv [Dunnock] Prunella modularis. (Var litt usikker på denne, men satser på at Jernspurv var riktig artsbestemming :-)
Flaggspett [Great Spotted Woodpecker] Dendrocopos major. Mon tro om det ikke er andre arter i skogen rundt Paddeholen...

mandag 2. april 2012

Fana kulturpark

 Fossekall [White throated Dipper] Cinclus cinclus


Ringdue [Common Wood Pigeon] Columba palumbus

Kjenes Edelløvskog

 Grønnspett [European Green Woodpecker] Picus viridis
  Hvitryggspett [White-backed Woodpecker ] Dendrocopos leucotos

Hvitryggspetten va i full gang med å hakke hull til kommende hekking.