torsdag 30. januar 2014

Svartstrupetrost i Bergen

Svartstrupetrosten er en absolutt sjeldenhet,  det første funnet i Norge i 1967. I Hordaland er det registrert en fugl i Øygarden i 2013. Dagens funn ble funnet av fugleentusiaster i Lønborglien. Paret har hatt fuglen på foringen utenfor vinduet i lengre tid. Først i dag bestemte deg seg for å kontakte Frode Falkenberg. Han tok på seg sjumilsstøvlene og sto på trappen før samtalen var avsluttet. Funnet ble bekreftet.
Svartstrupetrosten er nær beslektet med kjent art i Hordaland, Rødvingetrost. Den hekker i Sibirs taiga, mot vest til Uralfjellene. Her et bilde gjennom stuevinduet.
Svartstrupetrost [Black-throated Thrush] Turdus atrogularis

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar