mandag 23. november 2015

Isfugl i Loneelva, Osterøy

Isfuglen er en art jeg har lett etter mange ganger, blant annet i Halden. Endelig dukket den opp i Hordaland. Den ble sett i helgen og observasjonen ble lagt inn i Artsobservasjoner. Mandag morgen satte jeg kursen mot Osterøy, 50 minutters kjøring. Fuglen var observert i nærheten av Loneelva bru. Etter noen minutter dukket isfuglen opp i full fart på vei oppover elven. Det var flere fossekaller i området, men isfuglen var ikke til å ta feil av, rygg og overgump lyste isbått. Den slo seg ned i et tre med overhengende grener over den stilleflytende elven. Ikke lenge etter fanget den en fisk. Fisken var nok i største laget, isfuglen strevet lenge med å få den ned. Isfuglen er en sjelden gjest i Hordaland og Norge forøvrig, den har en sørligere utbredelse.
Isfugl, [Common Kingfisher] Alcedo atthis