onsdag 20. januar 2016

Hvithodespurv, Syreflot i Ullensvang kommune

Hvithodespurven hekker i Sibir og er en særdeles sjelden gjest i Norge. Den ble oppdaget på en foring i Syreflot av huseier. Den besøker foringen jevnlig med en slektning, nemlig gulspurven.
Her kommer noen utvalgte bilder av fuglen. Bildene tok jeg på en rykketur 20 jan 2016
Hvithodespurv [Pine Bunting] Emberiza leucocephalos


mandag 23. november 2015

Isfugl i Loneelva, Osterøy

Isfuglen er en art jeg har lett etter mange ganger, blant annet i Halden. Endelig dukket den opp i Hordaland. Den ble sett i helgen og observasjonen ble lagt inn i Artsobservasjoner. Mandag morgen satte jeg kursen mot Osterøy, 50 minutters kjøring. Fuglen var observert i nærheten av Loneelva bru. Etter noen minutter dukket isfuglen opp i full fart på vei oppover elven. Det var flere fossekaller i området, men isfuglen var ikke til å ta feil av, rygg og overgump lyste isbått. Den slo seg ned i et tre med overhengende grener over den stilleflytende elven. Ikke lenge etter fanget den en fisk. Fisken var nok i største laget, isfuglen strevet lenge med å få den ned. Isfuglen er en sjelden gjest i Hordaland og Norge forøvrig, den har en sørligere utbredelse.
Isfugl, [Common Kingfisher] Alcedo atthis


onsdag 11. mars 2015

Vipe i Hordaland

Norsk ornitologisk forening NOF, Hordaland starter i disse dager opp et nytt prosjekt for å kartlegge hekkelokaliteter for vipe i Hordaland. Pilene for vipebestanden har i det siste tiåret pekt nedover. Vipa er kategorisert som nær truet i rødlista. Under hekking er den utsatt for predatorer, som rødrev og rovfugler. I tillegg har et effektivt landbruk gjort det vanskeligere å finne reirplasser hvor det er mulig å få frem flyvedyktige unger. Vipa lager reir på bakken tidlig i april, rugetiden er fra 24 til 31 dager. Hunnen ruger mest, mens hannen er opptatt med å forsvare reiret mot inntrengere. Vipene er flyvedyktige etter ca 33 døgn. NOF Hordaland har laget en pressemelding som du finner på vår hjemmeside www.fuglar.no
Vipe [Northern Lapwing] Vanellus vanellus


torsdag 30. januar 2014

Svartstrupetrost i Bergen

Svartstrupetrosten er en absolutt sjeldenhet,  det første funnet i Norge i 1967. I Hordaland er det registrert en fugl i Øygarden i 2013. Dagens funn ble funnet av fugleentusiaster i Lønborglien. Paret har hatt fuglen på foringen utenfor vinduet i lengre tid. Først i dag bestemte deg seg for å kontakte Frode Falkenberg. Han tok på seg sjumilsstøvlene og sto på trappen før samtalen var avsluttet. Funnet ble bekreftet.
Svartstrupetrosten er nær beslektet med kjent art i Hordaland, Rødvingetrost. Den hekker i Sibirs taiga, mot vest til Uralfjellene. Her et bilde gjennom stuevinduet.
Svartstrupetrost [Black-throated Thrush] Turdus atrogularis

torsdag 1. august 2013

Herdla - På reportasje med Bergensavisen [BA]

BA tok forrige uke kontakt med meg for å å skrive en artikkel om Fuglar i Hordaland og Lokalforeningen. Journalist, fotograf og undertegnede reiste ut til Herdla klokken åtte i dag. På forhånd hadde jeg avtalt med Sissel og Nigel om ringmerking på Herdla Fuglestasjon. Det viste seg å bli full klaff, både Møller og Steinskvett i nettene. I tillegg løvsanger og brunsisik. Vi observerte også Båndkorsnebb og Grankorsnebb i furuene ikke langt unna. I Prestvika var det ikke plagsomt med fugl, men vi så nå Grønnstilk, Rødstilk, Gluttsnipe, Myrsnipe, Tjeld og Vipe. BA fikk også med seg at høsten var i annmars, 20 Grågås formerte opp i plog og trakk sørover.

 Møller [Lesser Whitethroat] Sylvia curruca 
 Steinskvett [Northern Wheatear] Oenanthe oenanthe 

torsdag 21. mars 2013

Fanaelva

Fanaelva renner gjennom bebygd område fra Klokkarvannet og ut i Fanafjorden. Det er en utmerket lokalitet for Fossekall. I går observerte jeg åtte Fossekall og i dag seks. De poserer villig inntil en nærgrense på rundt ti meter. Fikk også tatt noen greie bilder av Vintererlen som nettopp har ankommet området. Den er vanligvis ikke god å finne, da den er meget sky.
 Fossekall [White-throated Dipper] Cinclus cinclus

 Vintererle [Grey Wagtail] Motacilla flava

søndag 4. november 2012

Herdla - Fugleportretter

Her kommer en samling portretter av fugl. Legg merke til detaljene i fjærdrakten, wov. Bildene er tatt i RAW format 21MP, men dessverre blir kvaliteten sterk redusert ved opplasting til Bloggen :-( Den tøffeste arten er Perleugle, ikke hver dag den besøker Herdla Fort. Takk til Nigel Goodgame som står for denne imponerende innsatsen ifm ringmerking av fugl.

Perleugle [Tengmalm's Owl] Aegolius funereus

 Rødstrupe [European Robin] Erithacus rubecula
  Svartmeis [Coal Tit] Periparus ater
  Gråspurv [House Sparrow] Passer domesticus
  Kjøttmeis [Great Tit] Parus major
 
Blåmeis [European Blue Tit] Cyanistes caeruleus
Furukorsnebb [Parrot Crossbill] Loxia pytyopsittacus