søndag 4. september 2011

Småfugler

 Rosenfink Carpodacus (Common Rosefinch)
 Heipiplerke Anthus pratensis (Meadow Pipit)
 Gråspurv Passer domesticus (House Sparrow)
 Grønnfink Chloris chloris (European Greenfinch)
 Bjørkefink Fringilla montifringilla (Brambling)
 Linerle Motacilla alba (White Wagtail)
 Løvsanger Phylloscopus trochilus (Willow Warbler)
 Blåstrupe Luscinia svecica (Bluethroat)
Gråflusesnapper Muscicapa striata (Spotted Flycatcher)

Noen arter fra Herdla - Sommeren 2011

Her kommer noen utvalgte bilder fra naturreservatet...

 Tundrasnipe Calidris alpina (Curlew Sandpiper)
 Sotsnipe, Tringa erythropus (Spotted Redshank)
 Sotsnipe, Tringa erythropus (Spotted Redshank)
 Svømmesnipe, Phalaropus lobatus (Red-necked Phalarope)
 Dvergsnipe, Calidris minuta (Little Stint)
 Dvergsnipe, Calidris minuta (Little Stint)
 Brushane, Philomachus pugnax (Ruff)
 Brushane, Philomachus pugnax (Ruff)

Polarsnipe på Herdla uke 34


Under er kartleggingstur på Herdla naturreservat 29 august 2011 var vi heldige å komme tett innpå disse Polarsnipene (Red Knot) Calidris canutus. Bildet ble tatt på 5 meters avstand og snipene virket ganske uberørt av vår knippsing.