mandag 24. september 2012

Haukugle på Bjørnastølen, Bontveitdalen

Haukugle er en sjelden observasjon i Hordaland, siste rapporterte observasjon i 2010. Denne fuglen ble funnet i går og gjenfunnet i dag i et idyllisk område rundt Bjørnastølen, på veien til Liavarden. Fuglen var lite sky og satt i toppen av et grantre, speidende etter bytte. Haukuglen kan skilles fra øvrige ugler på den lange, avrundede stjerten og den hauklignende tverrvatrede, hvite undersiden.
 Haukugle [Northern Hawk Owl] Surnia ulula


 

onsdag 12. september 2012

Svarthalespove på Herdla Fuglereservat

Svarthalespoven er en truet art, muligens grunnet et effektivt landbruk. I år har vi har flere obser av Svarthalespove på Herdla. Legg merke til hvordan den i flukt skiller seg ut fra Lappspovene, tydelig hvitt vingebånd.

 Svarthalespove [Black-tailed Godwit] Limosa limosa

lørdag 8. september 2012

Sjøfugltokt vest av Marsteinen Fyr

Lørdag 8 september satte Kystvaktfartøyet TOR kursen V-over mot Norskerenna, målet med turen var kartlegging av Sjøfugl i Norskerenna. Ombord var det forskere fra UiB og medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening, Bergen. Sjøfugl har sterkt utviklede lukteorganer så håpet var at de ble tiltrukket av Møllers Tran og 100 kg delvis "råtten" Makrell. Følgende navtrack ble fulgt.
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=203706118658631264103.0004c99a5702a6f4e8a00
Obsene er lagt inn i artobservasjoner med følge linker.
30-20 km vest for Marsteinen:

16-10 km vest for Marsteinen:

Resten av fuglene som hører til rapportområde Nordsjøen S:

Her er utvalg av artene, Havhest, Storjo, Havsule, Grålire, Havsvale og Ringgås-trekk (ikke i rekkefølge, lastet "rått opp". Det var krevende å ta bilder fra bevegelig plattform av perfekte flygere. Høy ISO grunnet gråvær og småregn... Men allikevel fornøyd med resultat. Smil

fredag 7. september 2012

Rosenstær S** på Herdla

Rosenstær er en høyst uvanlig art på Herdla, men enkeltindivider kan dukke i NV-Europa. Denne ble funnet i større Stærflokk.