lørdag 7. april 2012

Herdla, påsken 2012

Super dag på Herdla, sol og vindstille. Fikk også Herdla for meg selv, ikke en turgåer før ved tolvtiden. 36 arter.

Gravand, Stokkand, Ærfugl, Havelle, Sjøorre, Kvinand, Siland, Storskarv, Havørn, Tjeld, Sandlo, Heilo, Vipe, Fiskemåke, Sildemåke, Svartbak, Flaggspett, Sanglerke, Heipiplerke, Skjærpiplerke, Linerle, Gjerdesmett, Jernspurv, Rødstrupe, Svarttrost, Måltrost, Fuglekonge, Kjøttmeis, Skjære, Kråke, Ravn
Stær, Gråspurv, Bokfink, Grønnfink, Lappspurv

Her et lite bildeutvalg;
Gravand, [Common Shelduck] Tadorna tadorna
 Heipiplerke [Meadow Pipit] Anthus pratensis
 Linerle [White Wagtail] Motacilla alba
 Måltrost [Song Thrush] Turdus philomelos
 Sandlo [Common Ringed Plover] Charadrius hiaticula

Sildemåke [Lesser Black-backed Gull] Laurus fuscus. Legg merke til den mindre fiskemåken, samt fargen på beina.
Tjeld [Eurasian Oystercatcher] Haematopus ostralegus. Tjelden har for alvor inntatt Herdla, mitt anslag på 60 i dag er nok konservativt.
Jernspurv [Dunnock] Prunella modularis. (Var litt usikker på denne, men satser på at Jernspurv var riktig artsbestemming :-)
Flaggspett [Great Spotted Woodpecker] Dendrocopos major. Mon tro om det ikke er andre arter i skogen rundt Paddeholen...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar