mandag 16. april 2012

Fjellvassdraget 16 april 2012

Fjellvassdraget er flott område med utgangspunkt og parkering ved Fjell kirke. Området har et mangfold av biotoper, furu-, gran- og løvskog. Tre større vann med mindre bekker omkranset av berg gjør området til en interessant biotop for fugleinteresserte. Været i dag vår strålende, men mye vind gjorde at det ikke ble så mange arter, Stokkand, Rødstrupe, Granmeis, Bokfink, Kjøttmeis, Svartmeis, Svarttrost og Gransanger. Ikke de mest spennende funn, men det tar seg nok opp utover våren.
 Granmeis [Willow Tit], Poecile montanus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar